พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

        ดูแต่คนรูปร่างสวยๆงามๆอย่างนี้นะ อยู่ยากเต็มทีนะ
ใครก็อยากได้ แย่งกันบาดนิ ยิ่งถ้าลำเอียงไปกับใครคนใดคนหนึ่งเข้า  
คนอื่นไม่ได้ก็เสียใจเอา วางแผนฆ่าทิ้งซ้ำนะ อย่าให้ใครได้ซักคน  
นี่แหละความอยาก ความอยากได้ ความอยากมีอยากเป็น

ความอยากมีรูปสวยรูปงามอย่างนี้มันก็เป็นเวรน่ะ
ในโลกอันนี้นะ ถ้ามีรูปขี้ร้ายก็เป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลาย ใครก็ไม่ชอบ  
เรียกว่ามันเกิดมาในโลกนี้มันแสนยากแสนลำบากจริงๆ
ทั้งรูปขี้ร้ายทั้งรูปสวยรูปงามก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันหมด
มีความแตกความดับเป็นที่สุดเหมือนกันหมดเลย

        
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สมควรแล้วหรือที่จะมายึดถือว่าเป็นเรา
เป็นของของเรา
  ถ้าไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นแหละ
เมื่อยึดถือรูปกายที่ตนอาศัยอยู่นี้แล้ว เมื่อรักใคร่ในรูปนามที่ตนอาศัยอยู่นี้แล้ว
มันก็ลามปามไปรักใคร่ในรูปอื่นนามอื่นไปอีก กิเลสตัณหามันไม่ให้หยุดอยู่ที่เดิม

มันบันดาลให้อยากได้อะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ มันเป็นอย่างนั้น

...

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
"ใครทำใครได้"

Comment

Comment:

Tweet