พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

...

สำหรับหลวงปู่ "อาหารสัปปายะ" ในความเห็นของท่าน คือ

"อะไรๆมันเป็นอาหารที่ไม่เบื่อเมา
ก็ให้ถือว่า อาหารสัปปายะ  อาหารเป็นที่สบาย"


ซึ่งเป็นทัศนคติที่สะท้อนความสันโดษในการบริโภคเป็นอย่างยิ่ง
เพราะหลวงปู่ถือกฎว่า  

"กฎเกณฑ์ในการบริโภคอาหาร ท่านว่าเพื่อประทังชีวิตให้เป็นไป
จะได้เจริญสมถกรรมฐาน เรียกว่า  ฉันเพื่อประทังชีวิต
ฉันเพื่อได้อยู่ภาวนา ไม่ใช่อยู่เพื่อฉัน ฉันเพื่ออยู่นั้นง่าย"

...

"ผู้ชอบกินเอร็ดอร่อย ก็ภาวนา
ให้กิเลสมันหมดเสียก่อนจะกินอย่างไรก็ได้
แต่ถ้ากิเลสไม่หมดไม่หายไปเสียก่อน
ไปติดแค่กินแค่นอนก็ไปไม่ได้ล่ะ
เหมือนปลาที่มันติดเบ็ด"


...

คัดลอกจาก
หนังสือละอองธรรม
สิงหาคม,๒๕๕๕. หน้า ๑๑๖ - ๑๑๗.

Comment

Comment:

Tweet